Satış ve Satıcı Hakkında

Satışın ne olduğu ile ilgili tanımlara baktığımızda, genelde karşımıza çıkan klasik tanım aşağı yukarı hep aynıdır; “Satış; bir ürünün, hizmetin, fikrin ya da faydanın
• en uygun yerde,
• en uygun zamanda,
• en uygun kişiye,
• en uygun yöntemle,
taraflar adına uygun bir bedel karşılığında el değiştirmesi faaliyetidir.”
Bu tanım, tamamen doğru olsa da, çok önemli bir olguyu atlıyor, satış insanlar arasında gerçekleşen psikolojik bir süreçtir. Dolayısıyla, aslında satış hevesin ve duyguların transferidir. Hatta beyinden beyine yapılan bir alışveriştir. Hepimizin başına gelmiştir, hiç birşey almaya ihtiyacımız da niyetimiz de yokken, iyi bir satıcıyla karşılaşıp bir anda birşeyleri satın almışızdır yada en ihtiyacımız olduğu zamanlarda, bir satıcının davranışları dolayısıyla satın almaktan vaz geçmişizdir. İşte tüm bunlar bize, satışın aslında tamamen insanlar arasında geçen, heves ve duygu ile ilgili bir olgu olduğunu gösteriyor. Okumaya devam et

Universal Seguros

Universal Seguros
Süper sigorta planı, herşeyi kapsar…

Ajans: Kráneo *S,C,P,F…, Santo Domingo, Dominic Cumhuriyeti
Kreatif Yönetmen:: Mike Alfonseca, Sarah de la Cruz
Sanat Yönetmeni: Rodrigo Caamaño, Enmanuel Peláez

Mega Pazarlama (Mega Marketing)

Pazarlama müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir. Pazarlama karması ise, seçilen hedef pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda müşteri tatminini sağlamak amacıyla işletmenin kontrolünde olan bileşenlerden oluşan karmadır.

Pazarlama karmasının ilk olarak Neil Borden tarafından ortaya atıldığı ve söz konusu karmanın 12 bileşeninin (ürün planlama, ücretlendirme, markalandırma, dağıtım kanalı, kişisel satış, reklâm, tanıtımlar, paketleme, gösteri, hizmet verme, insan gücü ve analiz) olduğu ifade edilmektedir. Zamanla, pazarlama karmasının bu kadar karmaşık olması ve pazarlamaya etki eden faktörlerin sayısının azaltılması çabaları sonucunda bu gün kullandığımız 4P; ürün (product), fiyat (price), tutundurma (promotion) ve dağıtım (place) genel kabul görmeye başlamıştır.

Zamanla, genel kabul gören pazarlama karması elemanlarının yetersiz olduğu düşünülmüş ve Philip Kotler tarafından pazarlama karması daha geniş ele alınmıştır. Böylece 4P olan pazarlama karması elemanları gereksinime göre “6P” ye çıkıp; ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım, politika (political power), kamuoyu (Public Opinion) olmuştur. İşte bu 6 elemandan oluşan yeni pazarlama karmasına “Mega Pazarlama” adı verilmektedir. Okumaya devam et

İhracat Pazarlaması İçin Temel Tavsiyeler

Pazarlama, bir firma ile çevresi arasındaki en önemli temas noktasıdır. Bir firma, verdiği pazarlama kararları ile ürün ve hizmetlerini, toplumun ihtiyaç ve arzularına uygun hale getirmektedir. Firma daha sonra, kritik bir karar vermekte ve ulusal pazarlardan uluslararası pazarlara doğru pazarlarını genişletme konusunda adımlar atmaktadır. İşte bu karar verildikten hemen sonra, firmaların uluslararası pazarlarda pazarlama yaparken dikkat etmeleri gereken önemli noktalar vardır; Okumaya devam et