“Pazarlamacılar gardiyandır” yayınlandı

dunya-logo“Pazarlamacılar gardiyandır” isimli makalem bu gün Dünya gazetesinde yayınlandı.
Makaleye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

E-ticaret ve Mobil

TNS’in tüketici eğilimlerini ortaya koymaya yönelik yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de her teknoloji ürününden beşi internetten satın alınırken, bu online alışverişlerin yüzde 20’si de akıllı telefonlardan yapılıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 72’si son 24 ay içinde mobil cihaz aldığını belirtirken, yüzde 31’i de önümüzdeki 12 ay içinde almayı planladığını ifade ediyor.

Ipsos’un mobil internet ve ticaret üzerine yaptığı araştırma ise Türkiye’nin mobil konusunda pek çok ülkeden ileride olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre Türkiye yüzde 14 akıllı telefon penetrasyonuyla Japonya’yı geride bırakırken, mobil araştırmada da yüzde 40 ile ABD ve İngiltere’yi geçiyor. Ipsos’un son araştırması da Türkiye’nin akıllı telefon kullanım oranında yüzde 14 ile Japonya’yı geride bıraktığını gösteriyor.

Bausch & Lomb Pure Vision 2

Bausch & Lomb Pure Vision 2 Lensleri
Gözünüze yeni bir hayat verin

Ajans: TBWA\Asya
Kreatif Yönetmen / Sanat Yönetmeni: Juan Pablo Valencia
Tasarımcı: Asem Kiyalova

Evlilik ve Market Sadakati

Kim Marketler Zinciri tarafından 1000 kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre erkeklerin yüzde 55’i stres atmak için alışverişe gittiklerini belirtirken market alışverişinde kararları yüzde 84 ile kadının verdiği ortaya çıktı. Ankete göre erkekler yüzde 68 oranla ucuz bulduğu marketten kadınlar ise yüzde 67 ile sürekli güvendiği yerden alışveriş yapmayı tercih ederim cevabı cevabını vererek, erkeklerin ucuzluğa kadınların ise güvene önem verdiğini ortaya koyuyor. Marka bağlılığından ziyade tüketicinin ucuz ve evine en yakın marketi seçtiği belirlenirken bozuk ya da hatalı malda ise tüketicinin hiç tahammülü yok. İşte araştırmanın ortaya çıkardığı bazı sonuçlar:

Kim Marketler Zinciri’nin 68 mağazasında 1000 kişi üzerinde yapılan ‘Alışveriş Eğilimleri’ anket çalışması ilginç sonuçları da ortaya çıkardı. Araştırmaya katılan erkeklerin yüzde 55’i stres atmak için alışveriş yaptığını belirtirken bu oran kadınlarda yüzde 64’e çıkıyor. Ankete katılanlar içerisinde Erkeklerin yüzde 55’i ürün satın alırken fiyata değil ihtiyacına öncelik tanıdığını belirtirken kadınlarda ise ihtiyacın yanında ucuzluk da öne çıkıyor. “Market alışverişini hanenizde kim yapar” sorusuna ise verilen cevapta yüzde 84 oranıyla kadınların söz sahibi olduğu ortaya çıkıyor. Kadınları yüzde 13 ile erkeler, yüzde 2 ile çocuklar takip ediyor. Okumaya devam et

Prim Sistemleri

Satış; bir ürünün, hizmetin, fikrin ya da faydanı en uygun yerde, en uygun zamanda, en uygun kişiye, en uygun yöntemle taraflar adına uygun bir bedel karşılığında el değiştirmesi faaliyetidir. Tıpkı pazarlama tanımında olduğu gibi, satış tanımı da zamanla genişlemiş sadece ürün ve hizmetleri değil, ayrıca fikir ve faydaları da kapsar hale gelmiştir. İşte bu sebeple satış, gün geçtikçe daha geniş uygulama alanları bulmuş ve hayatın her anına nüfus eder hale gelmiştir. Bir diğer yandan da, satışın diğer tarafındaki alıcıların bilgiye çok kolay ulaşmaları, bilgi seviyelerinin yüksek olması, ürün hizmet ve prosesler konusunda daha tecrübeli hale gelmeleri, ürün ve hizmetleri tedarik eden ve satanların sayısının artması ve buna paralel olarak artan rekabet sebebiyle, hayatın her anına giren satış gittikçe daha zor hale gelmektedir.

Tüm bu gelişmeler ışığında bu gün işletmelerde en önemli yönetim fonksiyonlarından biri satış gücünün yönetimidir. İşletmelere gelir sağlayan kaynağın satış olduğu göz önüne alındığında, satış gücü ve yönetiminin önemi daha net anlaşılır hale gelir. Satış gücü yönetimi denildiğinde ise özellikle satış gücünün planlanması, örgütlenmesi, eşgüdümlenmesi ve denetlenmesi gibi faaliyetler akla gelir. Bu fonksiyonların içerisinde yer alan satış gücünün motivasyonu en önemli konulardan birisi olarak sürekli karşımıza çıkar. Satış gücünün daha çok ve karlı satması, satışın temel fonksiyonlarını yerine getirmesi için motivasyon sistemleri kurmak hayati önem taşır. Bu sistemlerin temelinde terfi, prim ve diğer haklar yer alır. Okumaya devam et