Her Pazarlamacının Bilmesi Gereken Rakamlar (2)

Tüketicilerin %76’sı, firmaların reklamlarda kendilerine doğruyu söylediğine inanmıyor.

Kaynak: Yankelovich, 2005

Her Pazarlamacının Bilmesi Gereken Rakamlar (1)

Amerika’daki tüketicilerin %68’i, kendileri gibi kişilerin görüşlerine inanıyorlar.

Bu yüzde, 2003 yılında sadece %22 idi. 

 

2003

2004

2005

2006

AMERİKA

%22

%51

%56

%68

AVRUPA*

%33

%51

%53

%56

KANADA

Bilgi yok

Bilgi yok

%55

%59

(Avrupa=İngiltere, Fransa ve Almanya)

Kaynak: Edelman Trust Barometer