Market Alışverişinde Dijitalin Etkisi Global Araştırması

Tüketicilerin ne izledikleri ve ne satın aldıkları üzerine küresel bir bilgi ve içgörü sağlayıcısı olan Nielsen’den gelen yeni araştırmaya göre, son iki yıl içerisinde Global Tüketicilerin internet üzerinden gıda ve içecek alma niyetleri yüzde 44 arttı. Global cevaplayıcıların dörtte birinden (%26) fazlası, önümüzdeki 3 ila 6 ay içerisindeki gıda ve içecek alışverişlerini bilgisayar, mobil telefon ya da tablet gibi internet erişimi olan bir cihaz üzerinden satın almayı planladıklarını belirtti. Buna ek olarak, global cevaplayıcıların yüzde 61’i interneti market alışverişleri ile ilgili araştırma yapmak üzere kullandıklarını söyledi.
Nielsen’in, Market Alışverişinde Dijitalin Etkisi Global Araştırması 56 ülkede 28,000’den fazla internet cevaplayıcısını1 araştırdı. Araştırma, online bağlantılı bir cihaz aracılığı ile büyüyen satın alma eğilimi gösteren ürün kategorilerinin, 2010 senesinde üç puantaj artarak yüzde 25’e yükselen cilt bakımı ve kozmetik; 18 yüzdelik puanı ile yüzde 29’a ulaşan bilgisayar/oyun programları; on puan artarak yüzde 30 olan eğlence biletleri; altı puan yükselerek yüzde 25’e ulaşan bilgisayar/oyun malzemeleri; beş puan yükselişle yüzde 23 olan video/müzik CD, VCD, DVD’leri; dört puan yükselerek yüzde 11’e ulaşan araba/motorsiklet ve aksesuarları ile bir puan büyüyerek yüzde 37’ye ulaşan kıyafet/aksesuar/ayakkabı/mücevherat kategorilerini içerdiğini tespit etti. Anketi cevaplayan beş kişiden biri (%20), 2012’de araştırmaya yeni eklenen bir kategori olan elektronik kitap, dijital gazete ve dergi üyeliklerini satın almayı planladığını belirtti.

1 Bulgular online erişimi olan cevaplayıcılara dayanmaktadır.Online bir araştırma metodolojisi büyük çaplı bir ölçüm ve global bir erişimi sağlarken, toplam nüfus yerine yalnızca mevcut internet kullanıcılarının alışkanlıkları üzerine bir perspektif sunar ve sonuçlar online kullanımı fazla raporlayabilir. Yanıtlar, aktüel ölçülmüş veriden ziyade, cevaplayıcıların yalnızca kendi internet kullanımları üzerine olan görüşlerini sergilemektedir.

“Giysi, kitap, tüketici elektroniği gibi hızlı tüketim malları dışındaki ürünler dijital alışveriş niyetleri açısından en yüksek penetrasyonu raporlarken, hızlı tüketim ürünleri üzerindeki online etki gözle görülür ölçüde büyüyor” diyor Nielsen Stratejik Girişimler Başkanı John Burbank. “Pazarlamacıların, market alışverişi ihtiyaçları için hangi tüketicilerin dijitali benimsediğini çok iyi tespit etmeleri gerekiyor, ki böylece tüketicilerin online deneyimlerini geliştirmek üzere doğru dijital stratejilerle doğru alışverişçiye odaklanabilsinler.”

Online Aktiviteler ve Market Alışverişi

Nielsen’in araştırması global yanıtlayıcıların yüzde 61’inin geçen ay interneti fiyat kontrolü yapmak ya da bir tüketici görüşü okumak gibi market alışverişine yönelik araştırmaları için kullandığını gösterdi. Yüzde 45’i interneti bir market ürünü hakkında bilgi almak için kullandı, yüzde 43’ü indirimleri araştırdı, yüzde 33’ü bir market perakendecisinin reklam sirkülerini/ilanını okudu, yüzde 33’ü kuponlara baktı, yüzde 26’sı bir imalatçı firma web sitesini gözden geçirdi, yüzde 18’i sosyal medya aracılığı ile geri bildirimde bulundu ve yüzde 11’i bir dijital alışveriş listesini kullandı.

“Online alışveriş kolaylık, değer ve seçim gibi alışverişçilerin talep ettiği temel özellikleri sağlıyor” diyor Burbank. “Bununla birlikte, internet ve spesifik olarak e-ticaret, ürün kategorisine dayalı olarak hızlı tüketim mallarında farklı etki derecelerine kadar başarılı olacaktır. Bu hızlı tüketim ürünü kategorileri için, alışverişçiler büyük olasılıkla, online alışverişin geleneksel fiziksel alışveriş perakendeciliğine bir ilave olacağı çok kanallı bir yaklaşımı benimseyeceklerdir.”

Asya Pasifik ülkelerindeki cevaplayıcılar interneti araştırma yapmak (%70), fiyat karşılaştırmak (%48) ve sosyal medya aracılığı ile geri bildirim sağlamak (%26) üzere kullandıklarını belirtti. Kuzey Amerika’lı yanıtlayıcıların birçoğu diğer bölgelerdeki cevaplayıcılara göre online kuponlara daha fazla bakarken (%43), Latin Amerika’lı cevaplayıcılar en aktif indirim araştırıcıları (%64) ve imalatçı firma web sitesi tarayıcıları (%41) oldular.

Market Alışverişi ile ilgili Aktviteler için Online Harcanan Zaman

Nielsen’in araştırmasına göre, yanıtlayıcıların neredeyse yarısı (%47) toplam araştırma zamanlarının en azından yüzde 25’ini bağlanabilir bir cihaz üzerinden market alışverişi ile ilgili aktiviteler için harcadığını bildirdi. Yüzde 23’ü araştırma zamanlarının en azından yarısını internette geçirdiğini belirtti.

Interneti market alışverişi ile ilgili harcamalar için kullandığını söyleyen cevaplayıcılar içerisinde, global yanıtlayıcıların yarısından fazlası (aktivitenin çeşidine bağlı olarak %63-%91) haftalık ya da aylık olarak bu amaçla kullandıklarını belirtti. Global cevaplayıcıların üçte biri, araştırmalarını yürütmek (%37), sosyal medya aracılığı ile geri bildirimde bulunmak (%33), indirimlere bakmak (%31) ve ürün bilgisi araştırmak (%31) üzere interneti günlük olarak kullandıklarını bildirdi.

“Tüketicilerin sosyal medya, değerlendirmeler ve eleştiriler yolu ile marka algısı üzerindeki etkisinin gittikçe arttığı bir dünyada, özgün tepkiler ve aktif destek yaratmak oldukça önemli,” diyor Burbank. “Pazarlamacıların,geri bildirimi teşvik etmesi ve katılımı arttırarak marka ile çift taraflı bir ilişki oluşturacak özelleştirilmiş deneyimler sunması gerekiyor.”

Bir cevap yazın