Dünya’nın En Büyük Doğrudan Pazarlama Grubu İstanbul’da Toplandı

Dünyanın 32 ülkesinde faaliyet gösteren ve ülkelerin lider bağımsız doğrudan pazarlama ajanslarının oluşturduğu InterDirect Network (IDN) 2007 yılı yaratıcı ve stratejik forum toplantısı 27-30 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Major Doğrudan İletişim’in ev sahipliği yaptığı toplantıya üye ülkelerden 65 doğrudan pazarlamacı katıldı. Ajans başkanları, strateji yönetmenleri ve creatif direktörlerin katıldığı toplantıda 3 gün boyunca Doğrudan Pazarlamanın başarılı uygulamaları ve ülkelerin edindikleri tecrübeler ve sektörün geleceği hakkında konuşuldu.

1988 yılında kurulan IDN bugün Avrupa ülkelerinden, Hindistan’a, Amerika Birleşik Devletlerinden Suudi Arabistan’a, Rusya’dan Meksika’ya kadar tüm dünyayı kapsayacak şekilde genişledi. Her ülkenin lider ve tek doğrudan pazarlama ajansını içine alan Network, 2006 yılında Major Doğrudan İletişim’i, Türkiye temsilcisi olarak seçti.

3 gün süren İstanbul toplantısında, ilk gün Türkiye’deki Pazarlama Gelişimi başlık konuşması ile Eski Metro Group Genel Müdürü Zeki Anlağan bir açılış konuşması yaptı. InterDirect Network ağına yeni dahil olan Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri doğrudan pazarlama ajansları, Suudi Arabistan’daki ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki doğrudan pazarlama etkinliklerini ve yapılan pazarlama yatırımlarını aktardı. Sonrasında Avustralya’dan gelen reel müşteri briefi üzerine workshop grupları düzenlenerek başarılı projeler oluşturuldu. Projelerin kapsamı, doğrudan pazarlama sektöründeki son teknikleri kullanılarak oluşturuldu. Diğer ülkelerde yapılan doğrudan pazarlama reklam çalışmalarını çoğunlukla Doğrudan postalama, billboardlar, telemarketing, mobil uygulamalar gibi tüm doğrudan pazarlama kanalları oluşturmaktadır. Workshop’ta tüm ülkelerin doğrudan pazarlama tekniklerini paylaşma fırsatını yakalamanın yanında ülkeler arasında yürütülen ortak çalışmalar gözden geçirildi, Tüm uygulamalar sonunda doğrudn pazarlamanın geleceği hakkında bir oturum düzenlendi.

Toplantının ikinci günü Müşterilere kreatif bir sunumun nasıl satılabileceği ile ilgili oturum düzenlendi. Ayrı bir oturumda ise yönetim toplantısı yapıldı. Üçüncü gün ise uygulaması yapılan ve ödül alan yaratıcı doğrudan pazarlama uygulamaları aktarılarak, her ülkenin kendi pazarına özgü adaptasyonu aktarıldı. Aynı gün Almanya B&F doğrudan pazarlama ajansı “Abonelik Pazarlaması”, İrlanda’dan Dialogue “Caples Ödülleri”, İspanya’dan Response/JPS “Çocukları Kurtar”, Amerika Birleşik Devletleri’den Customer Growth “Kredi kart Pazarlaması” ve Hindistan’daki Direxions ise “Müşteri örnek çalışması” başlıklı çalışmalarını aktardılar.

Bir cevap yazın