Bölge Bölge Türkiye Raporu

Ipsos KMG, harika bir rapor daha yayınladı ve Türk tüketicileri bölge bölge araştırdı.
Bölge Bölge Türkiye Raporu’yla Ipsos KMG, hızlı tüketim ürünlerinden internet kullanım alışkanlıklarına kadar geniş bir yelpazede tüketicileri bölgelere göre inceledi.
Türkiye’nin coğrafi bölgelerini anlamak Türkiye’deki nüfus yelpazesini anlamak için oldukça önemli bir başlangıç noktası…Coğrafi özelliklerine göre; Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak sıralanan bölgelerimizi, coğrafi farklılıkları kadar bölge sınırları içinde yaşayan halkın özellikleri, diğer ülkelerle komşulukları, var olan kaynakları işlemelerine göre farklılaşmış geçim kaynakları, yemek kültürleri, karşılaştıkları hava koşullarına yönelik olarak benimsedikleri alışkanlıklar gibi daha pek çok farklılık da birbirinden ayırıyor.
Açık ürünlerde Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu; Market Markalı Ürünlerde Marmara ve Karadeniz öne çıkıyor
Bölgeler arasındaki en ayırt edici özelliklerden birisi hızlı tüketim ürünleri harcamasının ürün tiplerine göre dağılımı: Akdeniz’de ve Doğu ve Güneydoğu’da açık ürünler harcamadan oldukça yüksek bir pay elde ediyor. Buna karşın özellikle BİM’in yaygınlığı ile ilintili olarak Marmara’da ve Karadeniz’de market markalı ürünlerin payı Türkiye geneline kıyasla daha yüksek. Üretici firma markalı ürünlerin en yüksek paya sahip olduğu bölge ise İç Anadolu Bölgesi.
Ulusal Kanalların En Düşük Paya Sahip Olduğu Bölgeler Doğu ve GüneydoğuPerakendecilerin harcamada edindiği pay anlamında da bölgeler arasında belirgin farklılıklar görülmekte: Ulusal kanalların en düşük paya sahip olduğu bölge Doğu ve Güneydoğu: Bu bölgede yaygınlıklarının düşük olmasına bağlı olarak ulusal kanallar sadece %8 oranında paya sahip, harcamanın geriye kalan bölümü büyük ölçüde bakkalların oluşturduğu geleneksel kanallar ve de yerel marketlerden gelmekte. Marmara, Karadeniz ve Ege ulusal kanal payının en yüksek olduğu bölgeler.
Internet Sahipliği Bölgeler Arasında Keskin Farklar GösteriyorHanede internet bağlantısı bulunması açısından da bölgeler arasında neredeyse bir uçurum söz konusu: Marmara Bölgesi’nde %40 olan internet sahipliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde sadece %13 seviyesinde. Ancak internet kullanan birey oranı olarak bakıldığında bölgeler arasında sahiplik açısından görülen derecede bir farklılık görülmemekte. Bir başka deyişle, internet sahibi olup olmama durumu bölgeler arasında son derece ayırt edici olurken internet kullanımı açısından bölgeler birbirinden o denli kopuk değil.
Rapor Hakkında“Bölge Bölge Türkiye” raporu Türkiye İstatistik Kurumu ve Ipsos KMG’nin tüketici panelinden derlenmiş bazı demografik bilgileri ve tüketim verilerini içerir. Raporda kullanılan TUIK’e ait tüm bilgiler 2000 ve 2007 yıllarında yapılan nüfus sayımı ile ilgili çeşitli zamanlarda çıkarılmış yayınlardan elde edilmiştir.
Ipsos KMG Hane Tüketim Paneli 34 ile yayılmış yaklaşık 6,200 haneden oluşmakta ve Türkiye’yi sosyo-ekonomik statü, hane büyüklüğü, bölgeler ve benzeri açılardan temsil edecek şekilde seçilmiştir. Örneklem sürekli, satın alma verisi toplama sıklığı haftalıktır. Toplanan bilgiler yaklaşık 18 milyon haneye projekte edilmektedir. Bu raporda kullanılan veriler Ekim 2009 – Eylül 2010 bir yıllık dönemini kapsamaktadır.

Bir cevap yazın