Mediascope Europe 2010 Araştırması Türkiye Sonuçları

pazarlamacanavari_internet.gif

  Mediascope Europe 2010 araştırmasının Türkiye sonuçları hayli ilgi çekici:

  EIAA’nın en son Mediascope Europe araştırması, Türkiye’de 16 yaş üstündeki 18.2 milyon kişinin her hafta düzenli olarak internet kullandığını ortaya koyuyor. İnternet’in Türk tüketiciler üzerindeki etkisinin hızla arttığına dikkat çeken araştırma Türk halkının üçte birini kapsayan haftalık internet kullanımına ilişkin ilginç bulgular içeriyor.
  Türkiye’de internet kullanıcıları her hafta 10 saatini online yaşıyor ve yaklaşık her dört kullanıcıdan biri için internet başında geçen süre 16 saati buluyor. Türkiye’de insanların büyük bir bölümü gazeteleri internet ortamından izliyor. Online gazete okumaya haftada 4,4 saat ayıran kullanıcılar internette ortalama 4,2 saat de dergi okuyor.

  Her Türk internet kullanıcısından 6’sı haftanın her günü internete erişirken, bu ortalamanın Avrupa genelinin de üstünde olduğu anlaşılıyor. Avrupa’da bireylerin internete erişim ortalaması % 53 seviyesinde kalırken Türkiye’deki internet kullanıcılarının % 35’i internet olmadan yaşayamayacaklarını ifade ediyor.

  Buy cheap software online OEM Software microsoft software sale
  online order software Cheap OEM Software buy OEM software!

  Türk internet kullanıcıları açısından en çok kullanılan web uygulamaları sıralamasına baktığımızda e-posta kullanımı % 57 ile ilk sırada yer alırken, film, TV ve video izlemek % 39 ile ikinci sırada geliyor. Sanal topluluk siteleri üzerinden iletişim kurmak % 38, ürün ve hizmet karşılaştırma veya inceleme sitelerini izlemek % 34 oranları ile kullanıcıların sevdiği etkinlikler olarak öne çıkıyor. Bu durum internetin Türk kullanıcısı için ne kadar popüler bir eğlence aracı olduğunu ve iletişimde nasıl bir rol oynadığını da kanıtlıyor.

  Türk internet kullanıcılarının % 80’i bu uygulamalardan en az birini kullanmamayı hayal edemeyeceğini söylerken % 54’ü ise e-postasız bir yaşamın mümkün olamayacağını ifade ediyor.

  Genişbant internet kullanıcılarının toplam kullanıcı içindeki payı % 64’ü bulurken, bu kesimin % 57’si iletişimini kablosuz ağlar üzerinden sağlıyor. Türkler bu oran ile de Avrupa ortalamasının üzerinde bir performans sergiliyorlar. Avrupa’daki genişbant kullanımında kablosuz internet kullanımının oranı % 52 düzeyinde seyrediyor.

  Kullanıcıların yarısından fazlası (% 53) interneti arkadaşları ve yakınlarıyla temasta kalmak için kullandıklarını açıklarken, % 44’ü finansal ihtiyaçlarını internetle daha iyi yönetebileceklerini, % 41’i ürün ve hizmet seçiminde interneti kullandıklarını ve % 38’i de çevre ile ilgili konuları web üzerinden takip ettiklerini söylüyor.

  Türk internet kullanıcılarının % 49’u haber, % 37’si emlak, % 34’ü banka ve finans, % 32’si fiyat karşılaştırması, % 32’si kişisel bakım ve % 31’i ise giyim ve moda sitelerini daha çok takip ettiklerini açıkladı.

  Ürün ve hizmetleri incelemek için internete başvuranların % 47’si fiyat karşılaştırma sitelerinin önemli bir bilgi kaynağı olduğu kanısında. Bu kullanıcıların % 39’u internetteki ortamdaki müşteri görüşlerini dikkate alırken, % 38’i uzmanlık içeren online araştırmaları ve web sitelerini izliyor, % 25’i ise iyi bilinen perakendecilerin web sitelerinden bilgi alıyor. Dolayısıyla Türk kullanıcısının satın alma kararlarında internetin ağırlığı giderek artıyor.

  Türk internet kullanıcılarının üçte ikisi (% 66) internette araştırma yaptıktan sonra satın alma kararını değiştirebiliyor. Bu davranış biçiminin Avrupa ortalaması % 55 düzeyinde kalıyor.

  Türkiye’deki internet kullanıcılarının % 91’i online alış veriş yapıyor. Altı ayda ortalama 15 ürüne para harcayan tüketiciler bu ürünler için toplam 623 Euro harcıyor.

  Türk internet kullanıcıları online ortamdaki satın alma kararlarını % 52 ile online seyahat bileti, % 49 ile elektrikli cihazlar, % 43 ile giyim eşyası, % 36 ile müzik indirmek ve yine % 36 ile kitap satın almak için kullandığını gösteriyor.

Mediascope Europe 2010 Araştırması Türkiye Sonuçları” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın