2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yaptığı 2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçların aşağıda bulabilirsiniz.

 

2008 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre hanelerin % 24,5’i İnternete erişim imkânına sahiptir. İnternete bağlanmayan hanelerin % 29,6’sı evden İnternete bağlanmama nedeni olarak İnternet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. ADSL % 82,1 ile Türkiye’de kullanılan en yaygın İnternet bağlantı türüdür.

 

2008 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla % 38,1 ve % 35,8’dir.

 

En son kullanılan zaman dikkate alındığında ise, 2008 yılı Ocak-Mart döneminde 16-74 yaş grubu hanehalkı bireylerinin % 34,3’ü bilgisayar kullanmış olup, bu bireylerin % 62,4’ü hemen hemen hergün bilgisayar kullanmıştır. Aynı dönemde bilgisayar kullanan bireylerin % 61,6’sı evinde, % 37,6’sı işyerinde, % 21,8’i İnternet kafede bilgisayar kullanmıştır. 2008 yılı Ocak-Mart döneminde 16-74 yaş grubu hanehalkı bireylerinin % 32,2’si İnternet kullanmış olup, bu bireylerin % 59,7’si hemen hemen hergün İnternet kullanmıştır. Aynı dönemde İnternet kullanan bireylerin % 55,2’si evinde, % 38,4’ü işyerinde, % 24,2’si İnternet kafede İnternet kullanmıştır.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bu yaş grubunu     25-34 yaş grubu izlemektedir. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir. Eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla      % 87,9 ve % 87,2 ile yüksekokul, fakülte ve üstü mezunlarındadır. Bunu % 67,2 bilgisayar ve % 64 İnternet kullanımı ile lise ve dengi okul mezunu bireyler takip etmektedir.

Anket uygulama dönemindeki işgücü durumu dikkate alındığında, işverenlerde bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla % 70 ve % 66,3 iken ücretli ve maaşlı çalışanlarda ise % 61,4 ve % 58,6’dır. Aynı oranlar işsizlerde sırasıyla % 49,9 ve % 47,8’dir. 

2008 yılı Ocak-Mart döneminde İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 76’sı gazete ya da dergi okuma, % 74’ü e-posta gönderme alma, % 69,7’si anlık ileti gönderme, % 65,2’si müzik indirme ya da dinleme için İnterneti kullanmıştır.  

2008 yılı Ocak-Mart döneminde İnternet kullanan hanehalkı bireylerinin % 7,2’si İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi vermiş ya da satın almıştır. Bu oran üç ay ile bir yıl öncesi İnternet kullanıcılarında % 2,7 bir yıldan uzun süre önce İnternet kullananlarda ise % 1,7’dir.

 İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermeyen ya da satın almayan hanehalkı bireylerinin oranı ise % 88,4’tür. Nisan 2007-Mart 2008 dönemini kapsayan son 12 ayda İnternet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan hanehalkı bireylerinin % 30,4’ü İnternet üzerinden elektronik araçlar almıştır. Bunu % 25,2 ile ev eşyası, % 23,4 ile kitap, dergi, gazete, % 18,2 ile giyim, spor malzemeleri izlemiştir. tuik.gif (Grafiğe tıklayarak büyütebilirsiniz)

2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” hakkında 1 yorum

Bir cevap yazın