2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yaptığı 2008 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması Sonuçların aşağıda bulabilirsiniz.

 

2008 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre hanelerin % 24,5’i İnternete erişim imkânına sahiptir. İnternete bağlanmayan hanelerin % 29,6’sı evden İnternete bağlanmama nedeni olarak İnternet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. ADSL % 82,1 ile Türkiye’de kullanılan en yaygın İnternet bağlantı türüdür.

 

2008 yılı Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre 16-74 yaş grubundaki hanehalkı bireylerinin bilgisayar ve İnternet kullanım oranları sırasıyla % 38,1 ve % 35,8’dir. Okumaya devam et