E-posta İpuçları

E-posta göndermek için en uygun gün Salı günüdür.
Kullanıcılar, gönderilen mesajları silmeden en çok Salı günü (%25,4) okumayı tercih ediyorlar. Daha sonra sırasıyla Çarşamba (%23.3) ve Perşembe (%18.3) günleri tercih edilen günler.

E-postaların sabah kullanıcıların hesaplarında olmasını sağlayın.
Kullanıcıların %41’i e-postalarını sabah kontrol ediyorlar.

Konu kısmı 50 karakterden az olan mesajların silinmeden açılma olasılığı daha fazladır.
E-postanızın Konu kısmını 50 karakterden az tutun.

Konu kısmı 1-49 karakter arası olan e-postaların açılma olasılığı, 50 karakterdenfazla olanlara göre %12,5 fazladır.

Çok fazla e-posta ile müşterileriniz sıkmayın. Müşterileriniz, aynı firmadan haftada birden fazla teklif almak istemiyorlar.

Kullanıcıların %35.3’u, aynı firmadan gelen mesajı haftada bir sıklıkta olduğu sürece normal olarak değerlendirirken, %32,9’u ayda bir sıklığı normal olarak değerlendiriyor.

KAYNAKLAR:
– E-mail Labs, Email Marketing Statistics and Metrics, http://www.emaillabs.com/
– Jupiter Research, Email Marketing Content Best Practices: Identifying the Impact of Content on Response Behavior
– L. Freedman, The E-Tailing Group

Bir cevap yazın