Alışverişten Hoşlanmayanlar

IPSOS tarafından her iki senede bir yapılan “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu-2013” bulgularına göre;

Türkiye’de insanların alışveriş tutumlarına bakıldığında, ilk çarpıcı bulgu, alışveriş ile uğraşmaktan
hoşlanmayan erkeklerin oranı %39 iken kadınlarda bu oranın sadece %25 olmasıdır.

Öte yandan, alışverişte yeni ürün ve markalar denemeyi sevenlerin oranı Türkiye genelinde %42 iken, bu oran gençlerde %47’ye çıkıyor.

alisveris