Mega Pazarlama (Mega Marketing)

Pazarlama müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir. Pazarlama karması ise, seçilen hedef pazardaki tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda müşteri tatminini sağlamak amacıyla işletmenin kontrolünde olan bileşenlerden oluşan karmadır.

Pazarlama karmasının ilk olarak Neil Borden tarafından ortaya atıldığı ve söz konusu karmanın 12 bileşeninin (ürün planlama, ücretlendirme, markalandırma, dağıtım kanalı, kişisel satış, reklâm, tanıtımlar, paketleme, gösteri, hizmet verme, insan gücü ve analiz) olduğu ifade edilmektedir. Zamanla, pazarlama karmasının bu kadar karmaşık olması ve pazarlamaya etki eden faktörlerin sayısının azaltılması çabaları sonucunda bu gün kullandığımız 4P; ürün (product), fiyat (price), tutundurma (promotion) ve dağıtım (place) genel kabul görmeye başlamıştır.

Zamanla, genel kabul gören pazarlama karması elemanlarının yetersiz olduğu düşünülmüş ve Philip Kotler tarafından pazarlama karması daha geniş ele alınmıştır. Böylece 4P olan pazarlama karması elemanları gereksinime göre “6P” ye çıkıp; ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım, politika (political power), kamuoyu (Public Opinion) olmuştur. İşte bu 6 elemandan oluşan yeni pazarlama karmasına “Mega Pazarlama” adı verilmektedir. Okumaya devam et