IBSN

Kitaplar için kullanılan ISBN (International Standart Book Number – Uluslararası Standart Kitap Numarası) gibi, bloglar için de IBSN (Internetl Blog Serial Number – Internet Blog Seri Numarası) çıktı! Siz de bloğunuza bir IBSN numarası almak için HEWOP’a başvurun.

Pazarlama Canavarının IBSN numarası 72927-52-62-1, yani PAZAR-LA-MA-1.

Bakalım IBSN yaygınlaşacak mı?