Her Pazarlamacının Bilmesi Gereken Rakamlar (16)

Müşteriniz Sizden Niye Tekrar Satın Almaz?
  %1‘i işi bıraktığı, battığı, yok olduğundan,
  %8‘i başka bir endüstriye transfer olduğundan, taşındığından,
  %9’u daha rekabetçi bir teklif aldığından,
  %14’ü ürün ve hizmetten memnun kalmadığından,
  %68’i ürün veya hizmeti sunan firmanın yaklaşımlarından dolayı,
sizden bir daha satın almaz!!!