2011 Rüşvet Verenler Endeksi

Şeffaflık Derneği, 2011 Rüşvet Verenler Endeksi sonuçlarını Türkiye kamuoyuyla paylaştı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden 3,000 işadamı ile yapılan araştırma, yurtdışında ticari faaliyet gösteren şirketlerin çalıştıkları yabancı ülkelerde rüşvet verme alışkanlığının oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.
Rapora göre Rüşvet Verenler Endeksi 2011 Ülke Sıralaması şöyle;
– 30 ülkeden 3016 iş adamına, aşağıda sıralanan 28 ülkenin özel şirketleri arasından iş ilişkisi içinde bulundukları firmaların ne sıklıkla rüşvet verdiği soruldu ve skorlar bu cevaplara dayanarak belirlendi. (0=her zaman, 10=hiçbir zaman)-
Ülke Sıralaması
2011 Rüşvet Verenler Endeksi Sektör Sıralaması ise şöyle;
– İş adamlarına, yukarıda sayılan 28 ülkeden birlikte iş yaptıkları yabancı firmaların sayılan sektörlerde ne sıklıkla rüşvet verdiği soruldu ve bu cevaplara dayanarak belirlendi. (0=her zaman, 10=hiçbir zaman)-
Sektör Sıralaması