Bayi Yönetimi

Günümüzün ticari ortamında pazarlama faaliyetleri içerisinde mal ve hizmetlerin dağıtımı ile ilgili eylemlerin önemi gittikçe artmakta ve dağıtım faaliyetleri karmaşık bir yapıya bürünmektedir. İşletmeler sürekli olarak daha etkin çalışan kanal sistemleri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kanal etkinliğinin artırılmasında ise kanal içerisinde üyelere sağlanan destek faaliyetleri büyük bir önem taşımaktadır. Aracılara yönelik kanal destek faaliyetlerine göz atıldığında, genelde bu desteklerin parasal ve parasal olmayan destekler olduğu görülmektedir.

Bu destekler aşağıdaki şekillerde olabilir;

– Performansa dayalı ödüller
Burada amaç bayiyi teşvik edecek, harekete geçirecek performans kriterleri belirleyip, bu kriterlere ulaşıldığında bayiyi maddi olarak ödüllendirmektir. Bu ödüllendirme özel fiyatlandırma, indirim oranı, mal fazlası, performans primi şeklinde olabilir.

– Pazarlama desteği
Pazarlama desteği, belirli bir bölgede faaliyet gösteren bayinin pazarlama faaliyetlerinde kullanabileceği bütçenin oluşturulmasıdır. Özellikle pazara yeni giren veya zorlu bir rakiple karşılaşılan durumlarda pazarlama desteği daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca, doğru pazarlama kanallarının kullanılması, doğru stratejilerin seçilmesi konusunda da ana firmanın pazarlama tecrübelerini bayilerle paylaşması bu desteğin yaygın kullanım alanlarındandır.

– Finans / kredi desteği
Ana firmaların özellikle kriz dönemlerinde bayilerinin nakit akışlarını destekleyecek finans desteğini sağlamaları, risk altında olan bayiler için büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, hem alımları kolaylaştırmak hem de alımları arttırmak için bayilere kredi desteği sağlanması tercih edilen destekler arasındadır. Okumaya devam et