Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor Mu?

Doç. Dr. Remzi ALTUNIŞIK ve Arş. Gör. Kazım MERT’in hazırladığı Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerindeki Satınalma Davranışları Üzerine Bir Saha Çalışması: Tüketiciler Kontrolü Yitiriyor Mu? konulu araştırma önemli bir bulguya parmak basıyor. Sonuç kısmından aynen aktarıyorum;

“İddia edildiği gibi, alışveriş merkezlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, tüketicilerin perakendeciler/pazarlamacılar tarafından kullanılmakta olan pazarlama taktiklerine karşı zaaflarının arttığı ve çabuk etkilendikleri, ve dolayısıyla da alışverişlerinde kontrolü yitirmeye başladıklarını söylemek pek doğru olmayacaktır. Tabii ki bazı tüketici grupları promosyon ve tutundurma faaliyetlerine karşı hassas davranabilirler. Ancak, bu olumsuz etkinin yanında alışveriş merkezlerinin sağladığı tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, tüketici bilincinin artmasına yardımcı olmak, ve tüketicilerin alışverişlerde daha rasyonel davranmasına katkılarının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Tüketici kontrolü yitirmek yerine, alışverişleri üzerindeki kontrolü daha etkin hale getirmektedir.”

Araştırmanın tamamını buradan indirebilirsiniz.