Üniversiteler İle İşbirliği

Üniversiteler, öğrencilerine teorik olarak pazarlama eğitimlerini sağlamaktadırlar. Sağlanan bu teorik eğitimlerin 2 ana sorunu mevcut bulunmaktadır;
* Çok hızlı değişen pazarlama trendleri doplayısıyla yeterince güncel olmamaları,
* Pazarlamanın yapısı gereği pratik bilgi içermemeleri.
Dolayısıyla, bu eğitimlerin pratik kullanım ve güncel halleri ile desteklenmesi gerekmektedir.
 
Üniversitelerle, öğrencilerine verdikleri teorik eğitimleri pratik eğitimlerle daha da faydalı hale getirmek ve öğrencileri pazarlama konusundaki en yeni bilgiler ile güncellemek amacıyla, öğrencileri pratik pazarlama ile buluşturmak amaçlı PAZARLAMA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ düzenlemekteyim.
 
Bu eğitimlerin amaçları “üniversite öğrencilerini çalışma hayatına hazırlamak, çalışma hayatında karşılaşacakları pazarlama ilintili problemlere cevap olabilecek uygulamaları öğrencilere vermek” olarak özetlenebilir. Eğitimin içeriğinde bulunan örnek olaylardan derlenmiş “atölye çalışması” sayesinde, öğrencilerin gerçek pazarlamayı deneyimlemeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.
 
Projenin misyonu şu şekilde özetlenebilir;
* Üniversite eğitimi sonrası iş dünyasına ilk adımlarını atacak öğrencilerin vizyonlarında değişiklik yaratmak,
* Düzenlenecek bu pazarlama farkındalık eğitimler dizisi ile ülkenin en büyük kitlesi olan gençlerin, üniversite yaşamı sonrası karşılaşacakları başlangıca farklı bakış açılarıyla girmelerini sağlamak,
* Ters taraftan şirketlerin de daha donanımlı bireylerle karşılaşmalarını sağlamak, böylece ekonomik ve zaman bakımından şirketlere avantaj sağlamak.
 
Verilecek olan eğitim, seminer şeklinde düzenlnemiş olup, toplam sunum 1,5-2 saat sürmektedir. Bu sürenin yaklaşık 1,5 saati sunum ile, kalan süre soru-cevap ile geçmektedir. Sunumun içeriği şu şekildedir,

YENİ PAZARLAMA (Pazarlama 2.0)
 * Yeni Ekonomi
Günümüzün yeni ekonomisinde değişenler, rekabet ve sunum  fazlalığı.
 * Yeni Pazarlama
Yeni ekonomi ile birlikte, pazarlamanın yeni hali, değişenler.
 * Pazarlama Canavarı
Ulaşılması zor, zamanı olmayan, alternatifi çok tüketici ve pazarlama.
 * Pazarlamada Farklılaştırma
Pazarlamada farklılaştırmanın önemi ve etkin farklılaştırma stratejileri.
 * Atölye Çalışması, Yeni Pazarlama
Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler, Uygulamalar.

Bu eğitimlerde üniversitelerin kazanımları:
* Öğrenci ve iş dünyası arasında köprü vazifesi kurarak öğrenci üzerinde gelecek güvencesi oluşturmak,
* Üniversitenin öğrenci üzerindeki imajını sağlamlaştırmak,
* İlklerin yapıldığı bir üniversite olmak,
* İş odaklı bir kurum olduğunun altını çizmek,
* Akademik olduğu kadar saha hakkında da en iyi bilgilendirmeyi yapan kurum olmak, öğrencileri teorik olduğu kadar, pratik ve güncel bilgiler ile donatmak. 
  
Bu eğitimlerden ilki 07 Mart 2007 tarihinde
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşti. 

 27 Nisan 2007 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi”
Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşti.

 07 Mayıs 2007 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi”
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde, GELİŞİM GÜNLERİ kapsamında gerçekleştirildi.

 08 Mayıs 2007 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi”
Süleyman Demirel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirildi.

 15 Mayıs 2007 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi”
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirildi.

 16 Mayıs 2007 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi”
Trakya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

 28 Mayıs 2007 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi”
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirildi.

 26 Mart 2008 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi” 
Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirildi. 

 27 Mart 2008 tarihinde, “Pazarlama Farkındalık Eğitimi” 
Sakarya Üniversitesi Pamukova Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirildi.

Eğer siz de üniversitenizdeki öğrencilerinizin bu eğitimlerden fayda göreceğine inanıyorsanız veya üniversitenizde kurduğunuz klübünüz vasıtasıyla böyle bir etkinlik düzenlemek istiyorsanız lütfen iletişime geçiniz.
Tel: 0 544 807 5052
E-Posta: zeki@yuksekbilgili.com

– Bu eğitimler için üniversite yönetiminden hiçbir maddi talebim olmamaktadır.
– Bu eğitimler herhangi bir sponsor tarafından desteklenmemektedir.
– Eğitimin tanıtılması için gerekli tüm görsel tasarımları üniversiteye yollanacaktır.

Bu proje ile ilgili detaylı bilgiyi http://www.yuksekbilgili.com/Universite.htm adresinde bulabilirsiniz.