Üniversiteler İle İşbirliği

Üniversiteler, öğrencilerine teorik olarak pazarlama eğitimlerini sağlamaktadırlar. Sağlanan bu teorik eğitimlerin 2 ana sorunu mevcut bulunmaktadır;

* Çok hızlı değişen pazarlama trendleri doplayısıyla yeterince güncel olmamaları,
* Pazarlamanın yapısı gereği pratik bilgi içermemeleri.
Dolayısıyla, bu eğitimlerin pratik kullanım ve güncel halleri ile desteklenmesi gerekmektedir.

Üniversitelerle, öğrencilerine verdikleri teorik eğitimleri pratik eğitimlerle daha da faydalı hale getirmek ve öğrencileri pazarlama konusundaki en yeni bilgiler ile güncellemek amacıyla, öğrencileri pratik pazarlama ile buluşturmak amaçlı FARKINDALIK EĞİTİMLERİ düzenlemekteyim.

Bu eğitimlerin amaçları “üniversite öğrencilerini çalışma hayatına hazırlamak, çalışma hayatında karşılaşacakları pazarlama ilintili problemlere cevap olabilecek uygulamaları öğrencilere vermek” olarak özetlenebilir. Eğitimin içeriğinde bulunan örnek olaylardan derlenmiş “atölye çalışması” sayesinde, öğrencilerin gerçek pazarlamayı deneyimlemeleri sağlanmaya çalışılmaktadır.

Projenin misyonu şu şekilde özetlenebilir;
* Üniversite eğitimi sonrası iş dünyasına ilk adımlarını atacak öğrencilerin vizyonlarında değişiklik yaratmak,
* Düzenlenecek bu pazarlama farkındalık eğitimler dizisi ile ülkenin en büyük kitlesi olan gençlerin, üniversite yaşamı sonrası karşılaşacakları başlangıca farklı bakış açılarıyla girmelerini sağlamak,
* Ters taraftan şirketlerin de daha donanımlı bireylerle karşılaşmalarını sağlamak, böylece ekonomik ve zaman bakımından şirketlere avantaj sağlamak.

Verilecek olan eğitim, seminer şeklinde düzenlnemiş olup, toplam sunum 2,5-3 saat sürmektedir. Bu sürenin yaklaşık 2 saati sunum ile, kalan süre soru-cevap ile geçmektedir. Sunumun içeriği şu şekildedir,

YENİ PAZARLAMA
* Yeni Ekonomi
Günümüzün yeni ekonomisinde değişenler, rekabet ve sunum fazlalığı.
* Yeni Pazarlama
Yeni ekonomi ile birlikte, pazarlamanın yeni hali, değişenler.
* Pazarlama Canavarı
Ulaşılması zor, zamanı olmayan, alternatifi çok tüketici ve pazarlama.
* Gerilla Pazarlama
Kıt pazarlama kaynakları ile, rakiplerden pazar kapmak.
* Virüslü Pazarlama
Ağızdan ağıza yayılmanın gücü.
* Pazarlamada Farklılaştırma
Pazarlamada farklılaştırmanın önemi ve farklılaştırma stratejileri.
* Atölye Çalışması, Yeni Pazarlama
Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler, Uygulamalar.

Bu eğitimlerde üniversitelerin kazanımları:

* Öğrenci ve iş dünyası arasında köprü vazifesi kurarak öğrenci üzerinde gelecek güvencesi oluşturmak ,
* Üniversitenin öğrenci üzerindeki imajını sağlamlaştırmak
* İlklerin yapıldığı bir üniversite olmak
* İş odaklı bir kurum olduğunun altını çizmek,
* Akademik olduğu kadar saha hakkında da en iyi bilgilendirmeyi yapan kurum olmak, öğrencileri teorik olduğu kadar, pratik ve güncel bilgiler ile donatmak.

Bu eğitimlerden ilki 07 Mart 2007 tarihinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleşti. (detaylar için buraya tıklayın)

27 Nisan 2007 tarihinde, bu eğitimlerden ikincisi Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirilecek.

Eğer siz de üniversitenizdeki öğrencilerinizin bu eğitimlerden fayda göreceğine inanıyorsanız, lütfen iletişime geçiniz.
Tel: 0 544 807 5052
E-Posta: zeki@yuksekbilgili.com