Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi

“Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi” isimli bilimsel araştırmamız ESOSDER‘de yayınlandı.
Makalenin özetine buradan, tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
ESOSDER(Güz-2013Cilt12Sayı47)

Makale özeti:

“İşletmelerde personel devir hızı ile ciro arasında bir bağlantı olup olmadığı birçok İnsan Kaynakları profesyoneli tarafından merak edilmektedir. Bunun temel sebebi de personel devir hızının performans ve ciroyu olumsuz yönde etkilediği varsayımıdır. Bu varsayımdan hareketle İnsan Kaynakları yöneticileri personel devir hızını düşürmek için birçok yüksek maliyetli uygulamayı devreye almaktadır. Bu araştırma özellikle organize perakende sektöründe personel devir hızı ve ciro arasında bir neden-sonuç ilişkisi olmamakla birlikte personel devir hızının ciro üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.”