“Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Türkiye’deki Beş Yıldızlı Termal Otellerde E-Ticaret” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı.

termalSüleyman Tunç ile hazırladığımız “Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Türkiye’deki Beş Yıldızlı Termal Otellerde E-Ticaret” başlıklı bilimsel makalemiz Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisinde (Asos Journal)  yayınlandı.

Makalenin tam metnine buradan veya derginin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Makalenin özeti aşağıdadır: Okumaya devam et

“Kuşaklara Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı

Dr.Zeynep Hatipoğlu ile birlikte yazdığımız “Kuşaklara Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz Gaziantep University Journal of Social Sciences (JSS)’da yayınlandı.

Makale şu şekilde özetlenebilir;

“Literatürde örgütsel adalet üzerine birçok çalışma yapılmış olsa da, farklı kuşakların örgütsel adalet algıları üzerine bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, X ve Y kuşaklarının örgütsel adalet algılarının farklı olup olmadığı incelenmiştir. 430 anket ile yapılan çalışmada Örgütsel Adalet Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kuşakların örgütsel adalet algılarında anlamlı bir fark olmadığı ortaya koyulmuştur.”

Makaleye JSS’nin sayfasından veya buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı

“Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı” isimli bilimsel makalem Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER) Cilt 14, sayı 53’te yayınlandı.

Makale şu şekilde özetlenebilir;

“Literatürde Y kuşağının yaş aralığı konusunda birçok farklı görüş bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de Y kuşağının kapsadığı yaş aralığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 1247 kişinin katılımı ile yapılan bu çalışma sonucunda, Türkiye’de Y kuşağının 1983-1995 doğumlulardan oluştuğu ortaya koyulmuştur.”

Makaleme ESOSDER’in sayfasından yada buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi

“Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi” isimli bilimsel araştırmamız ESOSDER‘de yayınlandı.
Makalenin özetine buradan, tamamına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
ESOSDER(Güz-2013Cilt12Sayı47)

Makale özeti:

“İşletmelerde personel devir hızı ile ciro arasında bir bağlantı olup olmadığı birçok İnsan Kaynakları profesyoneli tarafından merak edilmektedir. Bunun temel sebebi de personel devir hızının performans ve ciroyu olumsuz yönde etkilediği varsayımıdır. Bu varsayımdan hareketle İnsan Kaynakları yöneticileri personel devir hızını düşürmek için birçok yüksek maliyetli uygulamayı devreye almaktadır. Bu araştırma özellikle organize perakende sektöründe personel devir hızı ve ciro arasında bir neden-sonuç ilişkisi olmamakla birlikte personel devir hızının ciro üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.”

 

Makale: Ciro ve Personel Devir Hızı

Gülbeniz AKDUMAN ve Oğuz ERDOĞAN ile birlikte yazdığımız “CİRO VE PERSONEL DEVİR HIZI” isimli makalemiz Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER) 2013-Güz sayısında yayınlandı.
Dergiye ESOSDER bağlantısından ulaşabilirsiniz. Makaleyi okumak için
bu bağlantıya tıklayın.